Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Zoltánmasszázs, Németh Zoltán ev. mint szolgáltató (címe: 8200 Veszprém, Sólyi u. 18.) által üzemeltetet weboldal használatára, a weboldalon elektronikus úton történő szerződéskötésekre, vásárlásra vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe az egyes szolgáltatásokat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A szolgáltató adatai:
A szolgáltató cégneve: Németh Zoltán ev.
Székhelye: 8200 Veszprém, Sólyi u. 18.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 
Nyilvántartási száma: 32162680
Adószáma: 66152235-1-39
Telefonszáma: Németh Zoltán (30) 318-22-69


A jelen „ÁSZF”-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadók, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. vonatkozó rendelkezéseire.
A weblap üzemeltetője Németh Zoltán ev. 8200 Veszprém Sólyi u. 18. A jelen weblap böngészése során a felhasználó elfogadja azt, hogy a Harmónia Pont Korlátolt Felelősségű Társaság, szellemi termékét képező tartalmakat olvassa és a weblapon található információkat kizárólag saját személyes információ szerzésére használhatja fel.
Németh Zoltán ev, mint jogtulajdonos nem járul hozzá a közzétett tartalmak, a hírlevelek, a videó-anyagok és a képek változatlan, vagy nagymértékben hasonló átvételéhez, terjesztéséhez, többszörözéséhez és nyilvános előadásához, valamint üzleti célú vagy egyéb felhasználásához, amelyen Németh Zoltán ev., szerzőségét nem tüntetik fel.
Amennyiben a weblapon található képeket, tartalmakat, videókat harmadik személy honlapján, nyomtatott formában, vagy nyilvános előadáson azonos vagy hasonló formában észlelik a jogtulajdonosok, úgy másolt oldalanként napi 50.000 Ft+Áfa, azaz napi ötvenezer forint+Áfa, másolt képenként és videónként fix. 50.000.-Ft, azaz ötvenezer forint+Áfa összegű kötbért számláznak a jogtalan felhasználónak.
Az átvétellel a jogtalan felhasználó kifejezetten elfogadja a fentebb írt kötbér megállapodást és annak mértékét.

I. Hírlevelekre feliratokozás feltételei, a feltételek elfogadása
A www.zoltanmasszazs.hu oldalon hírlevélre történő feliratkozás a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti. A hírlevelekre való feliratkozással a felhasználó kijelenti azt, hogy az általa megadott e-mail cím olyan személyes, vagy üzleti e-mail cím, amelyet kifejezetten azért adott meg, hogy arra leveleket, információkat kapjon a weboldal üzemeltetőjétől. Az üzemeltető a leiratkozás lehetőségét biztosítja.
A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Németh Zoltán ev. elektronikus levelet küldjön a részére.
A feliratkozás/ leiratkozás minden esetben önkéntesen történik.
A feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik a Németh Zoltán ev. által küldött elektronikus levél alsó sorában lévő leiratkozási linkre kattintással.
A Németh Zoltán ev. a feliratkozáskor megadott személyes adatokat, bizalmasan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli, harmadik személynek nem adja át, azokat nem ellenőrzi. A feliratkozó által önként megadott adatokat számítástechnikai eszközökön tárolja, azokról kizárólag biztonsági másolatot képez és tárol.
Adatmódosítás, vagy az adatbázisból való teljes és végleges törlési igény a  címre küldhető el. Erre vonatkozó törlési igény beérkezését követő 48 órán belül az adatbázisból történő teljes és végleges törlés megtörténik.
A feliratkozáskor bekért, a NAIH-hoz bejelentett kezelt adatok köre:
– vezetéknév és keresztnév (vagy cégnév),
– e-mail cím
A felhasználó által megadott adatokat hírlevél, hirdetés küldésére használja fel a szolgáltató, azokat semmiféle módon nem ellenőrzi.
A hírlevél szolgáltatás ingyenes, a hírlevelekre történő feliratkozás/leiratkozás fizetési kötelezettséggel nem jár az igénybevevő részére.
A szalon előre bejelentkezéssel üzemel, ami történhet telefonon, e-mailben vagy személyesen.
Időpontot lemondani csak 36 órával előre tudok elfogadni, Ennél rövidebb idő alatti lemondás vagy nem megjelenés esetén következő időpontot csak az igéybe nem vett szolgáltatás ára felének megfizetése után tudok adni. Lemondani időpontot személyesen, telefonon vagy e-mailben lehetséges.

Ajándékutalvány, kupon, bérlet csak a rajta feltűntetett érvényességi időn belül használható fel.

A szolgáltatás ára, fizetési feltételek
A weboldalon, szalonban feltűntetett árak a mindenkori érvényes árak, melyet a Németh Zoltán ev jogosult előzetes értesítés nélkül megváltoztatni és a következő időpont előtt a vendéget tájékoztatni.
A Vendég tudomásul veszi és elfogadja ezeket az árakat a szolgáltatás igénybevételével.

A szalonban az ellenérték megfizetése, esetlegesen előre fizetés akár személyesen akár utalással is lehetséges. Ezek feltételeiről a vendéget mindig tájékoztatni kell.

Bizonylatadási kötelezettségemnek számla vagy bizonylat kiállításával teszek eleget. Ehhez szükéges a vendég nevének és címének megadása.
A vendég tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybe vételének feltétele a valós név és cím megadása. Ellenőrzési jogköröm nincsen, a megadott adatokat harmadik félnek nem adom át. A fenti adatok megadása nélkül a szolgáltatás nem vehető igénybe.

A Németh Zoltán ev. Jogosult az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani.
Jelen ÁSZFáből eredő bármilyen esetleges jogviták eldöntésére a Németh Zoltán ev. Székhely szerint illetékes Bíróság illetékes.

Az ÁSZF-ben nem szabályzott kérdésekben a Ptk. Rendelkezései irányadóak.